RSS RSS print

Rozhlasová relácia ČUDNOPIS

Dôležitou úlohou vysokých škôl je propagovať vedu a výskum v širšom (nielen vedeckom) prostredí a sprostredkovať vedecké poznatky širokým vrstvám obyvateľstva. Na sklonku roku 2014 sa v spolupráci s Rádiom Regina Banská Bystrica RTVS a Katedrou slovenského jazyka a komunikácie FF UMB zrodil projekt rozhlasovej relácie Čudnopis. Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., ktorý sa vedecky venuje predovšetkým onomastike, v doterajších takmer piatich desiatkach nedeľných príhovorov vysvetlil pôvod názvov Banská Bystrica, Zvolen, Žilina, Krupina, Sebechleby, Levice, Čadca, Tlmače, Turčianske Jaseno, Čremošné, Párnica a mnohých ďalších.

Docent J. Krško predstavuje rozhlasovým poslucháčom nielen krásu a zákonitosti vývoja slovenského jazyka, ale aj históriu štátnej správy, špecializáciu niektorých osád na určitý druh výroby, etnický pôvod obyvateľstva či vzájomné prekáranie jednotlivých obcí.

Reláciu Čudnopis vysiela Rádio Regina Banská Bystrica každú nedeľu od 7.50 hod. Na relácii s doc. Jaromírom Krškom spolupracuje redaktor RTVS Mgr. Egon Tomajko.

Reláciu Čudnopis si môžete vypočuť aj z webového archívu Rádia Regina Banská Bystrica.

Nahrávanie relácie Čudnopis 24. 9. 2015

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry