RSS RSS print

Knižnica EQ

Knižnica EQ je umiestnená na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB (K135). Vznikla počas spolupráce katedry s Bábkovým divadlom na Rázcestí v projekte Ružový a modrý svet. Knihy zahrnujú beletriu z vydavateľstva Aspekt a odborné publikácie z oblasti rodových štúdií. Môžete si ich požičať v kancelárii č. 135 po dohode s Mgr. Lujzou Urbancovou, PhD.

Kontakt: lujza.urbancova@umb.sk  

Prílohy ku stránke:
  1. EQ_zoznam.xlsx EQ_zoznam.xlsx (16 KB)
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry