RSS RSS print

Odporúčané linky

NÁZOV WEBOVEJ STRÁNKY

URL adresa

Ľudovít Štúr

http://www.stur.sk

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

http://www.juls.savba.sk

Slovenskí jazykovedci – bibliografie prác 1925 – 2005

http://www.juls.savba.sk/slovenski_jazykovedci/

Jozef Mistrík

http://www.jozefmistrik.szm.sk

Kodifikačné príručky

http://www.juls.savba.sk/kodifikacne_prirucky.html

Slovenské slovníky

http://slovniky.juls.savba.sk/

Slovenský národný korpus

http://korpus.juls.savba.sk

Koňjec ipsilonu? Surfujťe po štúrovski!

http://zlatyfond.sme.sk/ludevit

Ako nehrešiť proti slovenčine – slovník správnych a nesprávnych výrazov

http://old.culture.gov.sk/slovnik/ak.html

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

http://slavu.sav.sk

Matica slovenská

http://www.matica.sk

Univerzitná knižnica UMB

http://www.library.umb.sk/

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

http://www.svkbb.eu

Slovenská národná knižnica Martin

http://www.snk.sk

Univerzitná knižnica v Bratislave

http://www.ulib.sk/sk/

SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

http://www.saaic.sk

Ministerstvo školstva, VVŠ Slovenskej republiky

http://www.minedu.sk

Štátny pedagogický ústav

http://www.statpedu.sk

Časopis Jazyka a literatúra

http://www.statpedu.sk/clanky/jazyk-literatura-casopis 

Časopis Slovenčinár

http://www.saus2002.sk/casopis.html

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny

http://www.saus2002.sk/

Milujeme slovenčinu

http://www.milujemeslovencinu.sk/

Slovenský jazyk

http://www.slovenskyjazyk.com

Slovenský jazyk do vrecka

http://www.slovencina.vselico.com

Nové školstvo – portál o reforme školstva

http://www.noveskolstvo.sk

EDULAB – Centrum moderných technoógií

http://www.edulab.sk/ed-hlavna-stranka.html

Datakabinet – kabinet moderného učiteľa

http://www.datakabinet.sk

Dobrá škola

http://www.dobraskola.sk

ŠkolaPlus – edukačný portál

http://www.skolaplus.sk

INFOVEK – digitálne školstvo

http://www.infovek.sk

EXAM testing, spol. s r. o.

http://www.exam.sk

KAtalog FOrem a METod práce

http://www.kafomet.cz

Moje škola

http://www.mojeskola.cz

SCIO

http://www.scio.cz

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry