RSS RSS print

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:17. okt. 2016 - 11:30
Dátum a čas konca:17. okt. 2016 - 13:00
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/slovenska-jazykovedna-spolocnost/

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici

a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

pozývajú kolegyne a kolegov, študentky a študentov fakulty a univerzity

na prvú jazykovednú prednášku v akademickom roku 2016/17 dňa 17. októbra 2016.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry