RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
Akademická príručka
Ako efektívne komunikovať
Dynamika hovorenej komunikácie v teoretických a aplikačných náhľadoch
Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Gálisová Anna (eds)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0441-8

anotacia

Dynamika špecifických sfér komunikácie

Dynamika špecifických sfér komunikácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ODALOŠ, Pavol
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta, 2002. 160 s.
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-631-8

anotacia

Efektívna komunikácia – predpoklad úspešnosti manažéra
Expresívne syntaktické konštrukcie

Expresívne syntaktické konštrukcie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FINDRA, Ján
Vydavateľstvo:Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-916-3

Anotácia

Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka
Fónická a grafická sústava spisovnej slovenčiny

Fónická a grafická sústava spisovnej slovenčiny (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:OČENÁŠ, Ivan
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Združenie Pedagóg, 2007. 216 s.
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-409-8

anotacia

Hydronymia horného povodia Váhu
Hydronymia povodia Hrona

Hydronymia povodia Hrona (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Krško Jaromír
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-640-5

anotacia

Hydronymia povodia Kysuce
Hydronymia povodia Turca

Hydronymia povodia Turca (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KRŠKO, Jaromír
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. 170 s.
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-763-2

anotacia

Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu
Interdisciplinárne kooperácie

Interdisciplinárne kooperácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PATRÁŠ, Vladimír
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. 103 s.
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-684-9

anotacia

Jazyk – komunikácia – spoločnosť

Jazyk – komunikácia – spoločnosť (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KLINCKOVÁ, Jana – ODALOŠ, Pavol – PATRÁŠ, Vladimír (Editor)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-108-1

Cieľom publikácie je prispieť k náčrtu situácie, stavu a perspektív v slovenčine na pozadí zmien v 90. rokoch 20. storočia.

Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí
Jazyk v kontextoch a v textoch

Jazyk v kontextoch a v textoch (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FINDRA, Ján
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. 317 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8083-924-6

anotacia

Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania
Jazyková komunikácia v 21. storočí

Jazyková komunikácia v 21. storočí (Zborník)

Autor/Kolektív:KLINCKOVÁ, Jana (Editorka)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-464-1

Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 13. a 14. septembra 2000 v Banskej Bystrici.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry