RSS RSS print

Študentská vedecká aktivita

V súlade s poslaním a profilom Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podporujeme rozvíjanie vedeckých aktivít študentov ako súčasti vysokoškolského štúdia a súčasti práce vysokoškolského učiteľa so študentmi. Študentská vedecká aktivita je organizovaná v súlade s fakultnou smernicou č. 1/2013, ktorú aj so súvisiacimi dokumentmi a ďalšími informáciami nájdete v sekcii referátu pre vedu a doktorandské štúdium.  

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry