RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Vedúci katedry 
Profesor 
vladimir.patras@umb.sk
K136 
048 446 5136

Profesori

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
Vysokoškolský učiteľ, emeritný profesor 
Profesor 
jan.findra@umb.sk
 
048 446 5148
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA 
Profesor 
pavol.odalos@umb.sk
K137 
048 446 5137
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Vedúci katedry 
Profesor 
vladimir.patras@umb.sk
K136 
048 446 5136

Docenti

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, prorektorka pre pedagogickú činnosť 
Docentka 
janka.klinckova@umb.sk
K139 
048 446 5139
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
jaromir.krsko@umb.sk
K143 
048 446 5143
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pedagogickej praxe 
Docent 
julius.lomencik@umb.sk
K134 
048 446 5134

Odborní asistenti

Mgr. Anna Gálisová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Anna Gálisová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
anna.galisova@umb.sk
K138 
048 446 5138
Mgr. Alexandra Chomová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre ERASMUS 
Odborná asistentka 
alexandra.chomova@umb.sk
K138 
048 446 5138
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, prodekan pre pedagogickú činnosť, správca katedrovej webovej stránky 
Odborný asistent 
ivan.ocenas@umb.sk
F015, K140 
048 446 7415, 5140
Lujza Urbancová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Lujza Urbancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka ECTS 
Odborná asistentka 
lujza.urbancova@umb.sk
K135 
048 446 5135

Nepedagogickí zamestnanci

Lucia Plančíková | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Lucia Plančíková
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lucia.plancikova@umb.sk
K148, F329 
048 446 5148, 7329
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry