RSS RSS print

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

KSLLV FF UMB
Tajovského ulica 40
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 5148
e-mail: ff.ksllv@umb.sk

doc. Milada Pískova v Banskej Bystici

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy (KSLLV) nadväzuje na literárnovednú činnosť slovakistických pracovísk, ktoré v ostatných desaťročiach pôsobili v banskobystrickom akademickom prostredí. V popredí záujmu členov katedry je slovenská literatúra a popri jej výskume sa venujú všeobecnejším teoretickým a metodologickým problémom literárnej vedy. Tradičný literárnohistorický výklad literatúry rozvíjajú a dopĺňajú prístupmi, reagujúcimi na novšie podnety vlastnej vedeckej disciplíny i príbuzných humanitných vied.

doc. Ivan Jančovič, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Docent
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
Mgr. Henrich Jakubík, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Eva Pršová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Lucia Plančíková
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry