RSS RSS print

Knižnice

Knihy dostupné v čiastkovej knižnici KSLLV nájdete v online katalógu Univerzitnej knižnice UMB

Lokalizácia: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Miestnosť č. F 325, Tajovského ul. 40
Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Kontakt: Martina.Kubealakova@umb.sk

Knižnica slovenskej vojvodinskej literatúry a kultúry
Lokalizácia: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Miestnosť č. F 325, Tajovského ul. 40
Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Kontakt: Martina.Kubealakova@umb.sk

Výpožičný čas: po dohode mailom so zodpovednou osobou

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry