RSS RSS print

Inaque s Aňou Ostrihoňovou

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Dátum a čas začiatku:14. nov. 2016 - 13:00
Dátum a čas konca:14. nov. 2016 - 14:15
Miesto:Vzdelávacie centrum Mateja Bela UK UMB
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
E-mail:martina.kubealakova@umb.sk

V rámci cyklu podujatí Živá literatúra na KSLLV FF UMB Vás pozývame na stretnutie s vydavateľkou, prekladateľkou a publicistkou Aňou Ostrihoňovou. Hovoriť budeme o knihách, prekladovej literatúre a jej vydávaní na Slovensku v pondelok 14. 11. 2016 od 13.00 hod. vo Vzdelávacom centre Mateja Bela Univerzitnej knižnice UMB na Tajovského 51.
Skončíme o 14.15 hod., avšak pozývame aj do Štátnej vedeckej knižnice, kde od 17.00 v rámci cyklu Prekladateľské soirée bude opäť Aňa Ostrihoňová diskutovať najmä o americkej literatúre, prekladaní a toľko skloňovanej kritike prekladu.

Tešíme sa na stretnutie.

Aňa Ostrihoňová prekladá z angličtiny, francúzštiny a nemčiny. V roku 2011 založila vydavateľstvo INAQUE, ktoré nadviazalo na internetový magazín Inaque.sk a venuje sa najmä prekladovej literatúre. Zodpovedá za výber titulov v troch edíciách (Short, La Pomme a Pandora). Z angličtiny preložila napríklad poviedky Aleksandara Hemona, Jamie Quatro, Tessy Hadley či Zadie Smith, z francúzštiny eseje Michela Houellebecqa, romány Andreia Makina či Christine Angot. Z nemčiny preložila dve novely Roberta Musila. Venuje sa knižnej publicistike, spolupracuje s francúzskymi literárnymi revue. (prevzaté z http://brakfestival.sk/)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry