RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku (Spomienky a literárnovedné reflexie)
Andezit

Básnická medzigenerácia (Od realizmu k moderne) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:TATÁR, Jozef
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2002. 208 s.
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-711-X

anotacia

Básnik a láska

Básnik a láska (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:TATÁR, Jozef
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006. 150 s.
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-178-5

anotacia

Básnik na pomedzí (Biograficko-bibliografický profil Izidora Žiaka Somolického)
Cudzie a naše

Cudzie a naše (Zborník)

Autor/Kolektív:Mária Majerčáková - Jakub Melník - Hana Odokienko Fodorová (eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0750-1

Zborník doktorandských štúdií.

Deti zvedené, deti predurčené: Dieťa a detstvo v staršej slovenskej literatúre
Diagnózy literatúry. O akademickej literárnej vede v Banskej Bystrici
Filozofické formulácie zmyslu života
Hľadanie funkcií a rámcov. Literárne konanie, kompetencie, škola, život v ére neoliberalizmu
Hodnoty a utváranie zmyslu života
Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:BARIAKOVÁ, Zuzana - GÁLISOVÁ, Anna - VANČÍKOVÁ, Katarína
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied , 2012. 109 s. + 1 CD-ROM
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0415-9

anotacia

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zuzana Bariaková - Anna Gálisová - Katarína Vančíková
Vydavateľstvo:Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-576-3

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy (Upravené a doplnené vydanie)

Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia
Karol Alexander Modráni: Básne a piesne.

Karol Alexander Modráni: Básne a piesne. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kováčik ľubomír - Pršová Eva
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0047-2

anotacia

Klasika známa neznáma
Literárne dielo Ladislava Balleka

Literárne dielo Ladislava Balleka (Zborník)

Autor/Kolektív:KRNOVÁ, Kristína
Vydavateľstvo:Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied, UMB
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-787-XStiahnuť publikáciu:

Zborník z literárnovednej konferencie uskutočnenej 23. októbra 2002.

Literárne variácie samoty a osamelosti
Literárny text v komunikačno-zážitkovom vyučovaní
Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry