RSS RSS print

Infolisty

Na tejto stránke si môžete stiahnuť alebo prezerať informačné listy predmetov študijných programov v bakalárskom stupni štúdia zabezpečovaných a realizovaných našou katedrou od akademického roku 2009/10. Prezeranie súborov umožňuje prehliadač súborov vo formáte PDF (napr. Adobe Reader).

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY OD 2009/10

 1.1.1. učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii so študijným programom odboru 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo

 Translatologický základ pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia pre študijné programy v ŠO 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo a pre medziodborové štúdium v ŠO 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo a 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

 Infolisty - ŠVUA a Reprezentácia - platiace pre všetky študijné programy

Poznámka: Pre externú formu štúdia platia publikované informačné listy predmetov okrem kódu predmetu a rozsahu výučby.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry