Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Na tejto stránke si môžete stiahnuť alebo prezerať informačné listy predmetov študijného programu literárna veda. Prezeranie súborov umožňuje prehliadač súborov vo formáte PDF (napr. Adobe Reader).

2.1.36. literárna veda

Poznámka: Pre externú formu štúdia platia publikované informačné listy predmetov okrem kódu predmetu a rozsahu výučby.


Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici