RSS RSS print

Súťaž v pôvodnej tvorbe poézie a prózy

INFORMÁCIE O UPLYNULÝCH ROČNÍKOCH

Sviatok tvorivosti

26. apríla 2016 sa v priestoroch učebne F 144 konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov študentskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe poézie a prózy, ktoré organizovala Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB. Potvrdením pozitívneho ohlasu tejto akcie, ktorá má pevné miesto nielen v kalendári aktivít našej univerzity, ale predovšetkým v diároch, hlavách a srdciach našich študentiek a študentov, bolo 17 aktívnych účastníkov i záujem publika. Malé jubileum – 15. ročník tohto tradičného jarného podujatia – sme oslávili v štýle lekárskeho sympózia. Jeho súčasťou bola nielen analýza príčin výskytu „básnického čreva", ale aj tvorivá aktivita („skupinová terapia"), výsledkom ktorej bol úspešný zrod improvizovaného básnického textu.
Porota v zložení Henrich Jakubík, PhD., Mgr. Hana Odokienko Fodorová a Mgr. Mária Majerčáková sa po pozornom preštudovaní všetkých príspevkov napokon rozhodla udeliť jedno 2. miesto, ktoré získal za svoje básne študent 3. ročníka PF UMB Juraj Chrenka.
Víťazom (teda všetkým zúčastneným) blahoželáme a tešíme sa na 16. ročník súťaže.

Fotogaléria


28. apríl 2015 bol tým dňom D, keď sa v priestoroch doktorandského centra FF UMB uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov študentskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, ktoré už tradične organizovala Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB. Tento ročník sa ukázal ako literárne obzvlášť úrodný, pretože do súťaže doručil svoje príspevky rekordný počet 20 súťažiacich. Porota v zložení Henrich Jakubík, PhD., Mgr. Hana Odokienko Fodorová a Mgr. Mária Majerčáková mala teda plné ruky a oči práce, kým pozorne preštudovala všetkých 13 básnických a 7 prozaických príspevkov. Daždivé počasie ako stvorené pre domáce literárne sebarealizácie možno ovplyvnilo konečnú účasť, ale nie entuziazmus prítomných. Stretnutie vizuálne i hudobne ladené v štýle fin de siècle adekvátne spestrila „dadaistická“ tvorivá aktivita pod patronátom Hany Odokienko Fodorovej, z ktorej vzišlo spoločné dielo všetkých prítomných – báseň z klobúka (presnejšie z cylindra).

Konečným ortieľom poroty bolo napokon rozhodnutie udeliť dve ocenenia: tretie miesto získala zaujímavá kombinácia prozaického a básnického textu, podpísaná pseudonymom Anna 2015; laureátkou ročníka 2015 sa stala študentka 1. ročníka externého štúdia európskych kultúrnych štúdií Veronika Klúčovská. Keďže ocenené sa vyhlásenia výsledkov osobne nezúčastnili, aj touto cestou ich vyzývame a pozývame, aby prekonali ostych a vyzdvihli si svoje zaslúžené odmeny na KSLLV v kancelárii 334.

Víťazkám (a všetkým zúčastneným) blahoželáme a tešíme sa na ďalšie blízke stretnutia tohto druhu.

Fotogaléria


29. apríla 2014 sa v priestoroch učebne F 335 konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov študentskej súťaže vo vlastnej tvorbe, ktoré organizovala Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB. Išlo už o 12. ročník tejto tradičnej jarnej akcie, ktorá má pevné miesto nielen v kalendári aktivít našej univerzity, ale predovšetkým v diároch, hlavách a srdciach našich študentov. Tentoraz do súťaže doručilo svoje básnické i prozaické príspevky deväť súťažiacich. Samotné vyhlásenie výsledkov spestrila tvorivá aktivita našich doktorandiek, do ktorej sa (dobrovoľne) zapojila väčšina prítomných a výsledkom ktorej bol zrod improvizovaného básnického textu. Porota v zložení Henrich Jakubík, PhD., Mgr. Hana Fodorová a Mgr. Mária Majerčáková sa po pozornom preštudovaní všetkých príspevkov napokon rozhodla udeliť dve ocenenia:
víťazstvo si za svoju poviedku Heroine 2.0 odniesla študentka 2. ročníka EKUŠ Jozefa Pevčíková
2. miesto získala za „slovenské básne z česko-slovenského balíčka" súťažiaca/-i ukrytá/-ý pod pseudonymom Lucima Yor (touto cestou ju upozorňujeme, že ocenenie si môže prevziať v kancelárii F 334)
Víťazom (teda všetkým zúčastneným) blahoželáme a (pretože nie sme poverčiví) tešíme sa na 13. ročník súťaže!

Fotogaléria


V pondelok 22. apríla 2013 sa v priestoroch FHV na Tajovského ulici uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov už jedenásteho ročníka celouniverzitnej študentskej Súťaže v pôvodnej tvorbe poézie a prózy. Je potešiteľné, že záujem o prezentovanie vlastnej tvorby stále pretrváva a tento rok bolo do súťaže prihlásených 13 príspevkov – 9 z poézie, 4 z prózy. Porota v zložení Mgr. Henrich Jakubík, PhD., PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., a Mgr. Jakub Melník zhodnotili prijaté práce vo všeobecnosti, priestoru pre individuálne „konzultácie“ bola venovaná neoficiálna časť podujatia. Ako je už dobrým zvykom, tohtoročná pozvaná hostka – Bc. Hana Fodorová (Sj – Vu, 2. roč. Mgr.) – predstavila svoju tvorivú činnosť – autorskú knihu pre deti. Tejto problematike sa venuje dlhodobo a okrem odborného výkladu sa pokúsila predstaviť, ako vyzerajú workshopy, ktoré pripravuje pre deti. Na malú chvíľu sme sa tak všetci vrátili do detstva.

Nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov a tri najlepšie počiny boli odmenené vecnými cenami, ktoré venovala FHV a KSJL FHV. Tohtoročné laureátky sa predstavili so svojou poéziou, laureát ponúkol úderný poviedkový text:

1. Juliana Košútová (2. roč. Mgr, SJL, FHV)
2. Abdelrazak Bouali (3. roč. DrŠ, KEKŠ, FHV)
3. Veronika Kvaková (1. roč. Mgr, Sj – Fj, FHV)

Víťazná poézia bude uverejnená v najbližšom čísle časopisu PROJEKTiLL, ktorý vydáva naša bývalá študentka Mgr. Tereza Sopko spolu s doktorandkou KSJL Mgr. Evou Urbanovou a absolventkou PdF Mgr. Janou Vašičkovou. Veríme, že po minulom ročníku sa naša spolupráca stala už dobrou tradíciou a ponúknutý publikačný priestor môže stimulovať ešte viac talentovaných záujemcov a záujemkýň.

Pozitívne ohlasy, no najmä kvalita víťazných prác nás tešia a veríme, že sa v akademickom roku 2013/2014 stretneme na 12. ročníku súťaže.

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. (KSJL FF UMB)

Fotogaléria z podujatia TU.
23. apríla 2012 sa v priestoroch FHV na Tajovského ulici uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov už desiateho ročníka Študentskej súťaže v pôvodnej tvorbe poézie a prózy. Je potešiteľné, že aj po ročnej prestávke tohto už tradičného podujatia UMB záujem o prezentovanie vlastnej tvorby stále pretrváva a tento rok bolo do súťaže prihlásených 9 príspevkov - 7 z poézie, 2 z prózy - vrátane príspevkov študentiek a študentov z iných fakúlt UMB, čím naša súťaž potvrdila univerzitný charakter. Naša hosťka, absolventka SJL, Tereza Sopková predstavila časopis PROJEKTiLL, v ktorom budú víťazné básne uverejnené.

Komisia v zložení PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., Mgr. Eva Urbanová a Mgr. Henrich Jakubík, PhD. zhodnotili kvality a potenciál predložených prác a tri najlepšie ocenili nasledovne:

1. Jana Piknová (1. roč. Mgr., Aj – Sj, FHV)
2. Gabriela Pavlíková (2. roč. Mgr., PrF)
3. Juliana Košútová (1. roč. Mgr, SJL, FHV)

Pozitívne ohlasy a kvalita víťazných prác nás tešia a veríme, že sa v akademickom roku 2012/2013 stretneme na 11. ročníku súťaže.

Fotogaléria z podujatia TU.

27. apríla 2011 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra UMB uskutočnilo v rámci podujatia REKREATÚRA 2011 slávnostné vyhlásenie výsledkov študentskej súťaže v pôvodnej tvorbe poézie a prózy.
Komisia zhodnotila kvality a potenciál predložených prác a niekoľko najlepších ocenila nasledovne:

Ocenené v pôvodnej tvorbe poézie:
1. neudelené
2. Tereza SOPKOVÁ (SJL, 2. roč. Mgr.), Zuzana HOROLYOVÁ
3. Juliana KOŠÚTOVÁ (SJL, 3. roč. Bc.)

Ocenenia v pôvodnej tvorbe prózy: pre nedostatok prác neudelené

Pozitívne ohlasy a kvalita ocenených prác nás tešia a veríme, že sa v decembri 2011 stretneme opäť.

Fotogaléria z podujatia TU.


14. apríla 2010 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra UMB uskutočnilo v rámci podujatia REKREATÚRA 2010 slávnostné vyhlásenie výsledkov deviateho ročníka študentskej súťaže v pôvodnej tvorbe poézie a prózy. Záujem o prezentovanie vlastnej tvorby stále pretrváva a napriek zúženému časovému priestoru na tohtoročné odovzdávanie prác sa do súťaže prihlásilo 21 autorov a autoriek – nielen z UMB, ale aj z KU v Ružomberku, z FF PU v Prešove či z UPJŠ v Košiciach. Po prvýkrát získali prevahu príspevky z tvorby vlastnej prózy. 
Komisia v zložení PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., Mgr. Henrich Jakubík, PhD., Mgr. Dana Mačudová a Mgr. Martin Benikovský zhodnotila kvality a potenciál predložených prác a niekoľko najlepších ocenila nasledovne:

Ocenené v pôvodnej tvorbe poézie:
1. neudelené
2. Juliana KOŠÚTOVÁ (SJL, 2. roč. Bc.)
2. Tereza SOPKOVÁ (SJL, 1. roč. Mgr.)
3. Jana VAŠIČKOVÁ (andragogika, 1. roč. Mgr.)

Ocenenia v pôvodnej tvorbe prózy:
1. neudelené
2. Mária KLAPÁKOVÁ (FF PU)
3. Abdelrazak BOUALI (EKUŠ, 2. roč. Mgr.)
3. Lenka SUCHÁ (PU)

Pozitívne ohlasy a kvalita ocenených prác nás tešia a veríme, že sa v apríli 2011 stretneme na jubilejnom 10. ročníku súťaže.

Fotogaléria z podujatia TU.


21. apríla 2009 sa v priestoroch FHV uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov ôsmeho ročníka študentskej súťaže v pôvodnej tvorbe poézie a prózy. Je potešiteľné, že záujem o prezentovanie vlastnej tvorby stále pretrváva a tento rok bolo do súťaže prihlásených 31 príspevkov -  21 z poézie, 10 z prózy - vrátane príspevkov študentiek a študentov z iných fakúlt UMB - PrF, FPV, PdF, čím naša súťaž získala univerzitný charakter.

Komisia v zložení PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., Mgr. Zuzana Ištvánfyová, PhD. a Mgr. Henrich Jakubík, PhD. zhodnotili kvality a potenciál predložených prác a niekoľko najlepších ocenili nasledovne:

Víťazky v poézii:
1. Jana Vašičková (3. roč., andragogika)
2. Jana Piknová (1. roč., Aj - Sj)
3. Gabriela Pavlíková (2. roč., právo), Ivona Fabiánová (1. roč., Aj - Sj)

Próza:
1. Abdelrazak Bouali (1. roč. Mgr., EKUŠ)
- ostatné miesta v próze neboli udelené

Pozitívne ohlasy a kvalita víťazných prác nás tešia a veríme, že sa v apríli 2010 stretneme na 9. ročníku súťaže.

Fotogaléria z podujatia TU


23. apríla 2008 sa v priestoroch FHV uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov siedmeho ročníka študentskej súťaže v pôvodnej tvorbe poézie a prózy. Je potešiteľné, že z roka na rok stúpa záujem o prezentovanie vlastnej tvorby a tento rok bolo do súťaže prihlásených až 32 príspevkov vrátane príspevkov študentiek a študentov z iných fakúlt UMB - PrF, FPV, PdF, čím naša súťaž získala univerzitný charakter.

Pozitívne ohlasy a kvalita víťazných prác nás tešia a veríme, že sa v apríli 2009 stretneme na 8. ročníku súťaže.  


3. apríla 2007 sa v priestoroch FHV uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov šiesteho ročníka študentskej súťaže v pôvodnej tvorbe poézie a prózy. Je potešiteľné, že z roka na rok stúpa záujem o prezentovanie vlastnej tvorby a tento rok bolo do súťaže prihlásených až 24 príspevkov vrátane príspevkov štyroch maturantiek, ktoré majú od budúceho roka záujem študovať na FF UMB:

Porota v zložení Mgr. Henrich Jakubík, PaedDr. Zuzana Bariaková a Mgr. Zuzana Ištvánfyová sa rozhodla v kategórii poézie (14 súťažných prác) oceniť prvým miestom študentku Miroslavu Knapíkovú (3. roč., SJ - FI) a udeliť dve tretie miesta Barbore Priečkovej (2. roč., SJ - DE) a Terézii Sopkovej (1. roč., SJL).

V kategórii prózy (10 súťažných prác) cenu získal Abdelrazak Bouali, študent druhého ročníka EKUŠ.

Pozitívne ohlasy a kvalita víťazných prác nás tešia a veríme, že sa v apríli 2008 stretneme na 7. ročníku Jarného festivalu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry