RSS RSS print

Tútorstvo na KSLLV

Vážení študenti, vážené študentky,

v prípade záujmu, prosím, kontaktujte doktorandov a doktorandky katedry mailom.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry