RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. Ivan Jančovič, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ivan Jančovič, PhD.
Vedúci katedry 
Docent 
ivan.jancovic@umb.sk
F332 
048 446 7332

Profesori

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
martin.golema@umb.sk
F328 
048 446 7328

Docenti

doc. Ivan Jančovič, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ivan Jančovič, PhD.
Vedúci katedry 
Docent 
ivan.jancovic@umb.sk
F332 
048 446 7332
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
jozef.tatar@umb.sk
F331 
048 446 7331

Odborní asistenti

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo a časopisu Kritika prekladu 
Odborná asistentka 
zuzana.bariakova@umb.sk
F334 
048 446 7334
Mgr. Henrich Jakubík, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Henrich Jakubík, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS 
Odborný asistent 
henrich.jakubik@umb.sk
F334 
048 446 7335
Mgr. Martina Kubealaková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením www KSLLV a ČK KSLLV a KSJK; šéfredaktorka časopisu Motus in verbo, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV... 
Odborná asistentka 
martina.kubealakova@umb.sk
F334 
048 446 7334
Mgr. Eva Pršová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Eva Pršová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
eva.prsova@umb.sk
F327 
048 446 7327

Nepedagogickí zamestnanci

Lucia Plančíková | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Lucia Plančíková
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lucia.plancikova@umb.sk
K148, F329 
048 446 5148, 7329
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry