RSS RSS print

ETNOFOLK PROJECT - Conference, Workshop, Project and Steering Comittee meeting

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:7. okt. 2013 - 8:30
Dátum a čas konca:9. okt. 2013 - 15:00
Miesto:Matej Bel University in Banska Bystrica, Faculty of Political Sciences and International Relations, Kuzmányho 1, 974 01 Banska Bystrica
Mesto:Banska Bystrica
Kontaktná osoba:Jakub Heller, Jaroslav Otčenášek, Alexandra Bitušíková
Kontakt:+420 602 771 784, +420 603 412 598, +421 484 466 212
E-mail:jakub.heller@evalion.cz, jotcenasek@yahoo.com, alexandra.bitusikova@umb.sk

Projekt ETNOFOLK : „Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe“ (Ochrana a šírenie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe) je súčasťou programu CENTRAL EUROPE cooperating for success a Fondu regionálneho rozvoja EÚ.  Koordinátorom projektu, ktorý sa realizuje od mája roku 2011, je Etnologický ústav AV ČR v Prahe,  spoluriešiteľmi sú Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FF UMB v Banskej Bystrici, Ústav etnológie SAV v Bratislave, Magyar Tudományos Akadémia Náprajzi Kutatóintézete v Budapešti, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umjetnosti v Ljubljane. 

Program:

7. októbra 2013: konferencia  Tradičná viera, na ktorej budú odprezentované etnologické príspevky k danej problematike z Českej republiky, Slovinska, Maďarska a Slovenska

8. októbra 2013: pracovný seminár Prezentácia dobrých praktík - Využívanie tradičnej ľudovej kultúry  v praxi

9. októbra 2013: zasadnutie projektového tímu

 

 

Prílohy ku stránke:
  1. ETNOFOLK_WP1_Banska_Bystrica_Agenda_Final.pdf Program (EN) (298 KB)
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry