RSS RSS print

OCHRANA A VYUŽITIE DEDIČSTVA ĽUDOVEJ KULTÚRY V STREDNEJ EURÓPE (ETNOFOLK)

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Ústav etnológie SAV Bratislava v spolupráci s Inštitútom sociálnych a kultúrnych štúdií FHV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:11. dec. 2013 - 13:30
Dátum a čas konca:11. dec. 2013 - 16:00
Miesto:Dom Európskej únie, Palisády 29
Mesto:Bratislava

13.30 – 14.00   Registrácia

14.00 – 14.05   Otvorenie

Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie SAV, Bratislava

14.05 – 15.15

Dušan Ratica, Ústav etnológie SAV

Ochrana a šírenie dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe (projekt Etnofolk)

Daniel Luther, Ústav etnológie SAV

Stredoeurópsky portál ľudovej kultúry Etnofolk

Alexandra Bitušíková, Univerzita Mateja Bela

Niekoľko poznámok k výskumu kultúrneho dedičstva v súčasnosti

Katarína Koštialová, Univerzita Mateja Bela

Dobré príklady využívania dedičstva ľudovej kultúry

Jolana Darulová, Univerzita Mateja Bela

Stratégie a odporúčania k zachovaniu a využívaniu dedičstva ľudovej kultúry

15.15 – 16.00

Diskusia

a pripomienky k stratégiám a odporúčaniam

Prílohy ku stránke:
  1. Program 11.12.2013.doc Program (114 KB)

    Program

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry