RSS RSS print

Rethinking Anthropologies in Central Europe for Global Imaginaries

 

   

  

 

V dňoch 26. - 27. mája 2014 sa koná v Prahe (Vila Lanna) stredoeurópska sociálno-antropologická konferencia  “Rethinking Anthropologies in Central Europe for Global Imaginaries”, ktorej organizáciu podporuje International Visegrad Fund Standard Grant Project (č. 21320085) v rámci témy “Social and Cultural Change in Contemporary Central Europe”. Cieľom projektu a konferencie je kriticky zhodnotiť prínos etnológie/ sociálnej antropológie zo stredoeurópskeho priestoru do globálnej antropológie. Univerzita Mateja Bela a jej Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty je jedným z projektových partnerov, ktorý sa aktívne podieľal na príprave projektu aj organizácii konferencie. 

Program konferencie je na stránke:   http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-7-version1-visegrad_conf_lanna_2014_progr.pdf.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry