RSS RSS print

Revitalizácia prvkov tradičnej ľudovej výroby a identita - konferencia

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Fakulty humantných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:18. mar. 2013 - 9:30
Dátum a čas konca:19. mar. 2013 - 14:30
Mesto:Banská Bystrica
E-mail:zdena.kriskova@umb.sk

Okruhy tém rokovania:
1. Sociálno-ekonomické, hospodársko-politické aspekty, ovplyvňujúce uchovanie, či oživenie tradičných prvkov výroby a spracovania surovín..
2. Uchovanie prvkov tradičného spracovania surovín, príčiny zániku, prípadne vznik nových foriem (vrátane festivalov, trhov výroby a remesiel...).
3. Tradičná výroba vo vzťahu k identite spoločenstva

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry