RSS RSS print

Výstava medzinárodného projektu ETNOFOLK

 

 

 31. januára 2014 bola vo foajé Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela sprístupnená výstava medzinárodného projektu ETNOFOLK:  Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe (Ochrana a šírenie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe). Výstava, ktorú autorsky pripravil Ústav etnológie SAV v Bratislave bola sprístupnená v Dome umenia v Bratislave, následne je prezentovaná na Univerzite Mateja Bela (31. januára – 28. februára 2014) a po tomto termíne bude trvalo inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Na projekte ETNOFOLK okrem akademických etnologických pracovísk z Českej republiky, Maďarska, Slovinska a Ústavu etnológie SAV participuje aj Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FF UMB. Cieľom výstavy je predstaviť projekt, jeho ciele, výskum a prezentovať ukážky z fotodokumentácie týchto pracovísk, ktorá bude komplexnejšie spracovaná a prezentovaná prostredníctvom portálu www.etnofolk.eu.

Projekt ETNOFOLK :  Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe  je súčasťou programu Central europe coopereating for success a je spolufinancovaný z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ (ERDF). 

Riešiteľský kolektív ISKŠ FF UMB

riešiteľský kolektív projektu ETNOFOLK z ISKŠ FF UMB

riešiteľský kolektív projektu ETNOFOLK z ISKŠ FF UMB 

výstava projektu Etnofolk vo foajé FF UMB

výstava projektu Etnofolk vo foajé FF UMB 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry