RSS RSS print

Časopis Etnologické rozpravy

O časopise:

Recenzovaný časopis kontinuálne nadväzuje na časopis
Národopisné informácie (1967-1993)
Je evidovaný v medzinárodnej databáze ERIH

Vydáva: Národopisná spoločnosť Slovenska , Inštitút sociálnych a kultúrnych
štúdií UMB v Banskej Bystrici a Ústav etnológie SAV v Bratislave
Vychádza dvakrát ročne
Redakčné uzávierky Etnologických rozpráv: 31. marec a 30. júl

Adresa redakcie: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, CVV UMB,
Cesta na amfiteáter 1, 97401 Banská Bystrica

E-Mail: etnoroz@gmail.com

Archív čísiel:

 

  Etnologické rozpravy 1/2016


  Etnologické rozpravy 2/2015


   Etnologické rozpravy 1/2015


  Etnologické rozpravy 2/2014


   Etnologické rozpravy 1/2014


Obal Etnologické rozpravy 1-2/2013  Etnologické rozpravy 1-2/2013

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry