RSS RSS print

GENDER knižnica

GENDER knižnica

V roku 2014 sa ISKŠ FF UMB stal prechodným držiteľom odbornej knižnice, ktorú v rámci Národného projektu: Inštitút rodovej rovnosti (IRR) zriaďovalo Krajské kontaktné miesto Banská Bystrica (KKM IRR BB).

Knižnica je dočasne umiestnená na adrese Centrum vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica (budova za Ekonomickou fakultou UMB), v priestoroch Katedry sociálnych štúdií a etnológie na 1. poschodí, v kancelárii č. 109.

V prípade záujmu o vypožičanie kontaktujte kamila.benova@umb.sk  alebo 048/446 6216.

Literatúra je dostupná po individuálnom dohovore, a to prezenčne aj absenčne za vopred dohodnutých podmienok.

ZOZNAM TITULOV na stiahnutie TU.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry