RSS RSS print

Knižné novinky

Dagmara Majerová: Migračné a integračné procesy v globálnom veľkomeste (na príklade slovenských migrantiek v Londýne)

Ivan Chorvát - Roman Džambazovič (eds.): Rodina na Slovensku v teórii a výskume

 

Daniel Gerbery - Roman Hofreiter (eds.): Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy 

Ivan Souček - Komplementárna a alternatívna medicína v teórii a praxi. Vybrané kapitoly z medicínskej antropológie 

 

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry