RSS RSS print

Medzinárodná spolupráca

KSŠE rozvíja spoluprácu s partnermi zo zahraničia najmä prostredníctvom medzinárodných výskumných projektov, v ktorých participujú desiatky univerzít a výskumných ústavov (doteraz vyše 50 partnerov z celej EÚ, USA, Latinskej Ameriky, Izraela). Rozsiahlu spoluprácu so zahraničím rozvíjajú aj individuálni členovia KSŠE (najmä spolupráca s European University Association – Council for Doctoral Education; UNICA; COIMBRA-Group, University of Vienna, University of Zagreb, Boston University). Inštitút je hostiteľom zahraničných výskumných pracovníkov (USA, Japonsko).

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry