RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
Banícky stav nech je velebený

Banícky stav nech je velebený (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-527-9

-

Banská Bystrica mesto podnikateľov, remeselníkov a obchodníkov

Banská Bystrica mesto podnikateľov, remeselníkov a obchodníkov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-343-5

-

Cestovanie a turizmus v zrkadle casu

Cestovanie a turizmus v zrkadle casu (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-344-2Stiahnuť publikáciu:

Publikácia vznikla v rámci grantového projektu VEGA 1/2493/05 „Fenomén cestovného ruchu (turizmu) v súcasnej spolocnosti – sociologická analýza“

Doktorandské vzdelávanie na Slovensku
Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici.

Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PhDr. Zdena Krišková, PhD.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0380-0

-

Etnológia vidieka. Tradícia, zmena, inovácia
Experiment burza: sociologická interpretácia vzniku a pádu burzy na Slovensku
Kapitoly z urbánnej antropológie
Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia.

Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-540-8

-

Kultúrna a  sociálna diverzita na Slovensku IV SPOLOČENSKÁ ZMENA A ADAPTÁCIA

Kultúrna a  sociálna diverzita na Slovensku IV SPOLOČENSKÁ ZMENA A ADAPTÁCIA (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc., Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., 2013 PhDr. Katarína Koštialová, PhD., Daniel Luther, CSc., Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD., Mgr. Ivan Souček, PhD., PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., Mgr. V
Vydavateľstvo:_
Rok vydania:2013ISBN:978-80-88997-52-8Stiahnuť publikáciu:

Publikácia vznikla v rámci projektu  VEGA 2/0099/11 Adaptácia obyvateľov mesta v  procesoch spoločenských zmien (D. Luther, M. Hlinčíková, S. G. Lutherová, V. Wiesnerová), projektu VEGA 1/0738/13 Kultúrna a sociálna diverzita mesta v ...

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami CULTURAL AND SOCIAL DIVERSITY IN SLOVAKIA II. Foreigners Among Us

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami CULTURAL AND SOCIAL DIVERSITY IN SLOVAKIA II. Foreigners Among Us (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ed. Alexandra Bitušíková a Daniel Luther
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-700-6

-

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste. Cultural and Social Diversity in Slovakia III. Global and Local in a Contemporary City.

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste. Cultural and Social Diversity in Slovakia III. Global and Local in a Contemporary City. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80557-0008-3

-

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku Štúdie, dokumenty, materiály I. Teoretické východiská k štúdiu diverzity CULTURAL AND SOCIAL DOVERSITY IN SLOVAKIA Studies, Documents, Materials I. Theoretical Perspectives on Diversity Research
Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku VI. Nové trendy rozvoja slovenskýhc miest
Kultúrne dedičstvo a identita
Kultúrne dedičstvo a pamäťové inštitúcie so zreteľom na múzeá
Kultúrne dedičstvo a regionálny rozvoj: etnologická perspektíva
Migračné a integračné procesy v globálnom veľkomeste  (na príklade slovenských migrantiek v Londýne)
Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika

Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-860-7

anotácia

Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku.

Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku. (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.; PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0018-2

-

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry