RSS RSS print

Etnológia vidieka. Tradícia, zmena, inovácia

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Katarína Koštialová
Vydavateľstvo:Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania:2017
ISBN:978-83-8111-007-5
Počet strán:168
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry