RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Roman Hofreiter, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Roman Hofreiter, PhD.
Vedúci katedry, Výskumný pracovník 
 
roman.hofreiter@umb.sk
R 2 
048 446 6233

Docenti

Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa 
Docentka 
alexandra.bitusikova@umb.sk
412 
048 446 6219
Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa 
Docentka 
jolana.darulova@umb.sk
411 
048 446 6226
Doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.
Vysokoškolský učiteľ, Výskumný pracovník, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa 
Docent 
Ivan.Chorvat@umb.sk
R 2 
048 446 6233

Výskumní pracovníci

Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD.
Výskumná pracovníčka 
 
dagmara.majerova@umb.sk
501 
048 446 6412
PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.
Výskumná pracovníčka 
 
Kamila.Benova@umb.sk
501 
048 446 6412
Mgr. Roman Hofreiter, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Roman Hofreiter, PhD.
Vedúci katedry, Výskumný pracovník 
 
roman.hofreiter@umb.sk
R 2 
048 446 6233
PhDr. Katarína Koštialová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
Výskumná pracovníčka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa 
 
katarina.kostialova@umb.sk
424 
048 446 6232
Mgr.  Ivan Souček, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Ivan Souček, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, Výskumný pracovník, webadmin inštitútu, koordinátor ECTS 
 
ivan.soucek@umb.sk
R 2  
048 446 6233
PhDr. Zdena Krišková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Zdena Krišková, PhD.
Výskumná pracovníčka 
 
Zdena.Kriskova@umb.sk
501 
048 446 6412
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry