RSS RSS print

1. ročník turnaja vo vodnom póle UMB

1. ročník turnaja vo vodnom póle

Dňa 13.4. 2015 na KTVŠ usporiadala sekcia plávania za pomoci študentov so špecializáciou na plávanie s finančnou podporou komisie pre šport na UMB, prvý turnaj vo vodnom póle. Premiérového ročníka sa zúčastnilo 6 mixových družstiev. Družstvá vo vzájomnom súperení podali veľmi pekné a fyzicky náročné výkony, ktoré boli pre oko diváka veľmi zaujímavé a plné zvratov. Víťazom prvého ročníka sa stalo družstvo NYWP, v ktorom hosťovali hráči vodného póla, čo bolo aj vidieť na samotnej hre. Druhý stupienok si vybojovalo družstvo T –Team zložené s učiteľov a doktorandov katedry telesnej výchovy a športu. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Dream - team, ktorý reprezentovali študenti telesnej výchovy. Toto podujatie aktívne, ale aj pasívne podporilo cca 70 ľudí, čo pozitívne zvýšilo súťaživú atmosféru a dobrú náladu hráčov a divákov. 

O rok sa na vás tešíme opäť. 

PaedDr. Peter Mandzák, PhD.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry