RSS RSS print

Festival Akademického Športu

Pozrite si video z vydarenej akcie 

video 1 https://youtu.be/Jzp4ntpIBzY

video 2 https://youtu.be/ob8a0n5sDlA

Prílohy ku stránke:
  1. FAS-2015.pdf FAS-2015.pdf (48 KB)
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry