RSS RSS print

"Rekordéri UMB" v počte výmykov na hrazde 2015

Dňa 20.10.2015 sa konala tradičná súťaž "Rekordéri UMB" v počte výmykov na hrazde 2015. Muži cvičili na doskočnej hrazde a ženy na dosažnej hrazde po čelo. Cieľom bol spraviť čo najväčší počet výmykov. Celá akcia sa niesla v dobrej povzbudzujúcej atmosfére, ktorú vytvárali ostatní študenti (hlavne študentky).

Výsledky muži:

1. miesto M. Kostrbík 55 výmykov

2. miesto D. Hriník 39 výmykov

3. miesto M. Keveš 31 výmykov

Výsledky ženy:

1. miesto B. Večeřová 73 výmykov

2. miesto Kováčová 35 výmykov

3. miesto D. Oslancová 30 výmykov

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry