RSS RSS print

Noc výskumníkov 2016

Aj v roku 2016 sa už tradične zúčastnili pedagógovia a doktorandi Katedry telesnej výchovy a športu pod hlavičkou Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 10. ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Vedecký stánok s názvom Priblíž sa športovým hviezdam zabezpečovali v priestoroch Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, Mgr. Mária Gregáňová, Mgr. Jana Gereková, Mgr. Anton Petija, Mgr. Tomáš Willwéber, Mgr. Barbora Novotná, Mgr. Ján Pavlík, Mgr. Jozef Sýkora a Mgr. Dávid Brűnn. Záujemcovia si mali možnosť vyskúšať prístroje na diagnostiku silových parametrov, rovnováhových schopností a analýzu telesného zloženia. K dispozícii boli aj tréningové a rehabilitačné pomôcky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou športovej prípravy a tréningového procesu športovcov, ale aj rehabilitácie po zraneniach.

PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

koordinátor vedeckého stánku

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry