RSS RSS print

Olympijské hry RIO 2016

KTVŠ FF UMB na OH v Riu 2016

Katedra telesnej výchovy a športu mala na Olympijských hrách v Riu de Janeiro svoje zastúpenie. Na OH 2016 reprezentovalo Slovensko 9 športovcov, ktorí študujú, alebo študovali na UMB. Potešiteľné je aj to, že až 5 členov realizačného tímu tvorili absolventi KTVŠ FF UMB. Samozrejme, v centre pozornosti boli naši športovci. Najpočetnejšiu skupinu výpravy tvorili atléti, kde zo 16 reprezentantov tvorili skoro polovicu naši študenti a absolventi. V atletickej skupine dosiahli najlepšie výsledky sestry Velďákové, ktoré skončili na 15., resp. 17 mieste (v skoku do diaľky, resp. trojskoku).

Z pohľadu poslania KTVŠ FF UMB dosiahol výnimočný výsledok Matej Spišiak, ktorý priviedol Mateja Tótha k olympijskému zlatu. 38 ročný tréner olympijského víťaza absolvoval bakalárske a magisterské štúdium, ako aj rigoróznu skúšku na KTVŠ FF UMB. Veľmi významnej pocty sa dočkal ďalší náš absolvent Peter Korčok, ktorý bol vedúci celej slovenskej olympijskej výpravy. Vedúcim atletickej časti výpravy bol Martin Pupiš a v pozícii trénera sa predstavili ďalší dvaja naši absolventi Roman Benčík a Miroslav Bendík.

VEDENIE VÝPRAVY (1): vedúci výpravy Peter Korčok,

ATLETIKA:

Športovci (7): Martin Tišťan(chôdza 50 km),Jozef Repčík (800 m), Mária Czaková, Mária Gáliková (obe chôdza 20 km), Martina Hrašnová (hod kladivom), Dana Velďáková (trojskok), Jana Velďáková (diaľka).

Realizačný tím (3): vedúci tímu Martin Pupiš, tréneri Roman Benčík, Matej Spišiak,

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

Športovci (1): Peter Gelle (K1 1000 m)

ŠPORTOVÁ STREĽBA

Športovci (1): Danka Barteková (skeet).

LUKOSTREĽBA

Realizačný tím (1) vedúci tímu a tréner Miroslav Bendík

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry