RSS RSS print

Zameranie

Milé študentky a študenti,

dávame Vám do pozornosti novoakreditovaný  bakalársky študijný program Rekreológia, ktorý sa študuje na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a organizačne ho zabezpečuje Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB.  

Absolvent bakalárskeho študijného programu Rekreológia sa uplatní ako animátor pohybových a športových aktivít v rôznych oblastiach verejného a súkromného sektora. Môže sa uplatniť vo fitnescentrách, v hotelových wellnessoch, v kúpeľoch, v domácich a najmä zahraničných dovolenkových rezortoch, detských táboroch a pod.

Počas štúdia získa  teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti rekreačnej telesnej výchovy a športu a získa tiež vedomosti z odbornej terminológie v anglickom a ruskom jazyku, tak aby bol schopný komunikovať so zahraničnou klientelou. Za jedinečné považujeme aj možnosť získať základy írskeho, tureckého a čínskeho jazyka, ktoré vyučujú na FF UMB zahraniční lektori.

Absolvent Rekreológie ovláda poznatky zo športu, turizmu a rekreácie, čo mu dáva kompetencie riešiť konkrétne otázky športu, športového turizmu, ako aj otázky pohybovej rekreácie ľudí vo voľnom čase.

Osvojil si zručnosti  z prípravy a organizovania spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích a zábavných rekreačných podujatí. Má potrebné fyzické predpoklady a pohybové zručnosti z vybraných športov, pozná fyziologické, didaktické a zdravotné zákonitosti pohybových aktivít a športového výkonu.

Počas štúdia absolvoval prednášky a praktické semináre z pohybových a športových hier, plávania, gymnastiky, atletiky, bojových umení a sebaobrany, aerobiku, lyžovania, snowboardingu, korčuľovania, turistiky, horolezectva, raftingu a mnohých ďalších aktivít.

 

Srdečne Vás pozývame do radov študentov Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry