RSS RSS print

!!OZNAM!! MODULY PV predmetov

OZNAM!!!!!

MODULY PV predmetov

KTVŠ ruší dňom 27.9.2016 kapacitné obmedzenia na PV predmety v Bc. aj Mgr. stupni.

Aby bol predmet v danom semestri vyučovaný, musí naň byť prihlásených minimálne 10 študentov.

Prihlasovanie na dané predmety je možné do stredy 28.9.2016 do 22:00 hod. Po tomto termíne budú vyvesené oznamy o neotváraní predmetov, na ktoré bude prihlásených menej ako 10 študentov.

 

OZNAM!!!!!

MODULY PV predmetov

Študenti v Bc. stupni štúdia, ktorí si zapísali PV predmet z Mgr. stupňa štúdia, nebudú vyučujúcim daného predmetu z kapacitných dôvodov na danom predmete akceptovaní.

Študenti v Mgr. stupni štúdia, ktorí si zapísali PV predmet z Bc. stupňa štúdia, nebudú vyučujúcim daného predmetu z kapacitných dôvodov na danom predmete akceptovaní.

Takéto predmety si študent musí zo zápisného listu odobrať.

Dr. Kollár

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry