RSS RSS print

OZNAM PRE 1. A 2. ROČ. MGR PEDAGOGICKÁ PRAX NÁČUVOVÁ / PRIBEŽNÁ

OZNAM PRE 1. A 2. ROČ. MGR

PEDAGOGICKÁ PRAX NÁČUVOVÁ / PRIBEŽNÁ

Presný rozpis skupín a cvičných škôl bude vyvesený do konca týždňa na nástenke a na webe KTVŠ FF.

Začiatok praxí:
Náčuvová, 1. roč. Mgr. (utorok) – 27.9.2016,
Pribežná, 2. roč. Mgr. (štvrtok)- 29.9.2016.

V prípade akýchkoľvek otázok napíšte na mail:
Náčuvová prax – Doc. J. Michal
Priebežná prax – Dr. A. Izáková

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry