RSS RSS print

Turistika v horstvách Slovenska - Vysoké Tatry

Aj túto jeseň pokračujeme v predmetoch Turistika v horstvách Slovenska a Vysokohorská turistika. 14.10.2016 sme namiesto plánovaného výstupu na Slavkovský štít zmenili trasu do Veľkej studenej doliny. Inverzné počasie nám prialo a vďaka snehu sme mali už zimné podmienky. J.Kompán

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry