RSS RSS print

ZÁKLADY HOROLEZECTVA

Predmet je určený pre študentov UMB (Telesná výchova 1-8) a študentov odborov s Telesnou výchovou pod názvom Základy horolezectva (PV)- tiež sa prihlasujte cez registračný systém z kapacitných dôvodov.  

Cieľ aktivity: Predmet je určený študentom, ktorí majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti a praktické skúsenosti z lezenia na umelej stene.

Stručná osnova aktivity: Bouldering, základné odborné zručnosti v horolezectve, uzlovanie, istenie a sebaistenie, lezenie na umelej stene. V prípade dobrého počasia jeden blok aj v exteriéry- zlaňovanie a lezenie na skale.

Hodnotenie: na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60% 

Náročnosť: bez obmedzení

 

Študenti sa na jednotlivé skupiny prihlasujú cez Univerzitný registračný systém,  na tomto mieste


1. skupina (pondelok 15.50-17.10 hod.)

(max.počet uchádzačov: 16 +0 náhradníci)
Vyučujúci: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Prvá hodina: 10.10.2016 -  už sa lezie ! príďte teda s športovým oblečením mapa

Študent si hradí náklady spojené s realizáciou (vstup na lezeckú stenu, požičanie výstroje sedák, karabína, istítko) jednorazovo priamo na lezeckej stene na prvej hodine


2. skupina (streda 15.50-17.10 hod.)

(max.počet uchádzačov: 16 +0 náhradníci)
Vyučujúci: PaedDr. Peter Mandzák, PhD.

Kde: Lezecká stena Pavúk, telocvičňa Gymnázia J.G.Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica mapa

Prvá hodina: 5.10.2016  -  už sa lezie !! príďte teda s športovým oblečením

Študent si hradí náklady spojené s realizáciou (vstup na lezeckú stenu, požičanie výstroje sedák, karabína, istítko) jednorazovo priamo na lezeckej stene na prvej hodine.  Predpokladané náklady v zľavnenej cene sú 18 Eur na celý vyučovací blok

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry