RSS RSS print

Vedy o športe - rozdelenie

Oblasti jednotlivých prednášok:

Legislatíva v športe

Práca s odbornou literatúrou, použitie bibliografickej normy

Vedy o športe- oblasti

Metódy:

Zadania seminárnych prác
                                                           rozsah termín
História športu (Görner)-  štruktúra seminárnej práce v rozsahu 3-7 strán--- do 29.11.2016 doniesť spolu po štud.skupinach na CD
Vedy o športe (Paugschová, Kompán) -  štruktúra seminárnej práce v rozsahu 3-7 strán do 19.10.2016 tlačená forma Oprava prác do 7.11.2016
Metodológia (Bendíková) -- štruktúra inej práce (záverečná práca na zvolenú tému) podľa pokynov vyučujúceho do 13.12.2016 v tlačenej forme.


 

Oznam

Výsledky k spracovaniu seminárnych prác nájdete v priloženom súbore. Práce si môžete prevziať v konzultačných hodinách alebo v úvode prednášky Vied o športe dňa 25.10.2016. Opravené  (prepracované) práce odovzdávate spolu aj s pôvodnou prácou, aby bol jasný Váš progres pri práci s literatúrou. Posledný termín odovzdania je  7.11.2016 ! Dr.Kompán


 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry