RSS RSS print

TRÉNERSKÉ VZDELÁVACIE CENTRUM

Vzdelávanie trénerov a inštruktorov v športe

Trénerské vzdelávacie centrum poskytuje vzdelávanie trénerov podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z.. Zákon o športe 440/2015 Z.z.

Trénerské vzdelávacie centrum zabezpečuje Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorá pripravuje trénerov najvyššej kvalifikácie 4. a 5. kvalifikačného stupňa. Medzi absolventov KTVŠ patria mnohí úspešní tréneri, vrátane trénera olympijského víťaza v chôdzi na 50 km Mateja Tótha, Matej Spišiak a trénera dvojnásobnej olympijskej víťazky v biatlone Anastasii Kuzminovej Juraj Sanitra.

Trénerské vzdelávacie centrum poskytuje zabezpečenie všeobecnej časti školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa. V prípade záujmu športových zväzov môžeme zabezpečiť aj špeciálnu časť školení trénerov podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z. a  Vyhlášky č. 110/2016 MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe  

 

 

Tieto činnosti vykonávame predovšetkým v spolupráci s športovými zväzmi a športovými organizáciami na základe vzájomných dohôd, v rámci ktorých je definovaná vzájomná participácia pri personálnom a materiálnom zabezpečení vzdelávacích programov odborníkov v športe.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry