Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aktuálne školenia

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2016 nasledovné školenia:

Všeobecná časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa – november 2016.

 

Ďalšie termíny doplníme.

V prípade väčších skupín (nad 35 osôb) je možné zrealizovať aj samostatný termín.


Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici