RSS RSS print

Forma výučby

• vzdelávací program výučby tvorí v súlade s platnou legislatívou všeobecná a špeciálna časť,

• výučba je obyčajne bloková vo víkendových dňoch,

• súčasťou výučbového programu sú teoretické prednášky, semináre, riadené diskusie, praktické cvičenia, samoštúdium, konzultácie, seminárne a záverečné práce,

• pri stanovení termínov sa vychádza v ústrety uchádzačom (v spolupráci so športovými zväzmi), aby termíny školení minimálne narúšali ich pracovný a tréningový proces.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry