RSS RSS print

Ponuka športových špecializácií v IV. a V. kvalifikačnom stupni

Katedra telesnej výchovy v zmysle Zákona o športe 440/2015 Z. z. je vysoká škola, ktorá prostredníctvom fakulty uskutočňuje študijné programy I. stupňa a II. stupňa v Študijnom odbore Šport a Učiteľstvo umelecko-výchovných a východných predmetov Telesná výchova. Na KTVŠ sú v súčasnosti realizované športové špecializácie, ktoré umožňujú získanie 4. a 5. kvalifikačného stupňa:

 • Aerobik
 • Atletika
 • Basketbal
 • Biatlon
 • Karate
 • Kondičný tréner
 • Plávanie
 • Športová gymnastika
 • Taekwondo
 • Turistika
 • Volejbal
 • Zjazdové lyžovanie
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry