RSS RSS print

Spolupráca so športovými zväzmi a organizáciami

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorej súčasťou je Trénerské vzdelávacie centrum dlhodobo spolupracuje s viacerými športovými zväzmi a organizáciami. Napr.:

Slovenská asociácia čínskeho Wushu,

Slovenská asociácia kondičných trénerov,

Slovenská asociácia športu na školách,

Slovenská asociácia Taekwondo,

Slovenská gymnastická federácia,

Slovenská lyžiarska asociácia,

Slovenský zväz ľadového hokeja,

Slovenský atletický zväz,

Slovenský stolnotenisový zväz,

Slovenský zväz biatlonu,

Slovenský zväz hádzanej,

Slovenský zväz karate,

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu,

Snowboardová asociácia Slovenska,

Stredoslovenský futbalový zväz. 

Prvoradými úlohami sú:

  • koordinovanie požiadaviek na vzdelávanie z rôznych športových odvetví,
  • zabezpečenie organizácie spoločných všeobecných častí školení trénerov a inštruktorov,
  • vzájomné sprostredkovávanie najnovších poznatkov z oblastí teórie a praxe športovej špecializácie.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry