RSS RSS print

Užitočné linky

Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB BB.
 
 


Školiaca činnosť (monotematické obdorné prednášky, semináre) študentov KTVŠ a športovej verejnosti je vykonávaná v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov (SAKT) 

Outdoor InstituteŠkoliaca činnosť (monotematické obdorné prednášky, besedy) a organizovanie podujatí pre študentov  UMB a  verejnosti je vykonávaná v spolupráci s Outdoor Institute

 
 
Zahraničné databázy - Elektronické informačné zdroje 

link pre študentov k databázam sa môžete dostať iba cez počítače metropolitnej siete - nie cez súkromné nakoľko ide o platené stránky UMB

 

Možnosti štúdia telesnej výchovy a športu z multimediálnych zdrojov

>> odborná telovýchovná literatúra

1. http://www.caspv.cz/
2. http://www.%20sportujeme.cz/
3. http://www.sportujeme.sk/
4. http://www.sportovnivyziva.cz/
5. http://www.medsport.cz/
6. http://www.cstv.cz/
7. http://www.muscle-fitness.sk/
8. http://www.sportovci.cz/
9. http://www.sportbusiness.cz/
10. http://www.sportakce.cz/
11. http://www.sportseznam.cz/
12. http://www.sportestery.info/
13. http://www2.webpark.cz/osp/svalovafyziologie.htm
14. http://www.horska-medicina.cz/
15. http://www.kpo.cz/fyziologie/fyziologie.htm
16. http://www.fsport.uniba.sk/veda/casopis/index.htm
17. Didaktika školskej telesnej výchovy - http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/PPD/materialy/skriptaDidaktika/
18. Elektronické publikácie FTVS UK Praha - http://www.ftvs.cuni.cz/eKnihy/

>> v anglickom jazyku

1. http://www.library.ualberta.ca/subject/physicaleducation/ejournals/index.cfm
2. http://sportsci.org/
3. http://www.marjon.ac.uk/library/electronic_resources/electronic_journals/pe_sportsci.asp
4. http://www.physsportsmed.com/
5. http://www.vo2max.com/
6. http://www.sportmedicinecouncilfalberta.ca/
7. http://www.sportex.bham.ac.uk/
8. http://www.bartleby.com/107/
9. http://www.innerbody.com/
10. http://www.pponline.co.uk/
11. http://www.sibioc.it/scientifica/premedsport02.pdf
12. http://www.uwic.ac.uk/
13. http://www.ais.org.au/
14. http://www.trainingpages.co.uk/
15. http://www.medicdirect.co.uk/
16. http://www.sportsvl.com/
17. http://www.multisporttraining.com/
18. http://www.humankinetics.com/
19. http://www.insportandrecreation.net/
20. http://www.exploratorium.edu/sports/
21. http://www.brianmac.demon.co.uk/
22. http://www.myodynamics.com/
23. http://www.sportspecific.com/

24. http://www.sjss-sportsacademy.edu.rs/

>> problematika dopingu
http://www.pf.ukf.sk/ktvs/studium/dokumenty/misc/doping.htm

http://www.antidoping.cz/
http://www.antidoping.sk/

>> možnosti štúdia

http://www.fulbright.sk/ponuky.htm

http://193.87.15.12/llp/sk/_main.cfm?sw_prog=1

http://www.saia.sk/

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry