RSS RSS print

Štatút

 

ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

(ISSN 1338-0974)

 

Vedecký časopis

Svojím obsahom je zameraný na prezentáciu pôvodných výskumných výsledkov a teoretických štúdií, ktoré sa vzťahujú k vedeckej problematike vied o športe. Redakcia uvíta všetky rukopisy spracované v tomto duchu.

Časopis poskytuje otvorený prístup k celkovému obsahu - všetky publikované články sú zadarmo k dispozícii vo formáte PDF.

 

Časopis je indexovaný v Index Copernicus

                                                

index 4,96

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry