RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
Agressiveness and selected personality dimensions of players
Analýza postojov žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove
Bioenergetická kapacita a telesná identita basketbalistiek

Bioenergetická kapacita a telesná identita basketbalistiek (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Hlasica Milan, Jančoková Ľudmila
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-708-X

Anotácia

Biorytmy v športe (S úvodom do chronobiológie)

Biorytmy v športe (S úvodom do chronobiológie) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JANČOKOVÁ Ľudmila
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV UMB. 120 s.
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-395-5

anotacia

Biorytmy, oslabenia a poruchy zdravia. Kapitoly zo zdravotnej telesnej výchovy.
Correction of errors and Increasing the front crawl swimming technique efficiency of students of physical education and sport

Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách (Zborník)

Autor/Kolektív:NEMEC Miroslav - PUPIŠ Martin - PIVOVARNIČEK Pavol - KOLLÁR Rastislav
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV. 120 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-8141-001-7

zborník

Efekty ranného a večerného cvičenia
Exercitation Corpolis - Motus - Stalus. Ročník 1/2008, číslo 1

Exercitation Corpolis - Motus - Stalus. Ročník 1/2008, číslo 1 (Časopis)

Autor/Kolektív:kolektív
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISSN:1337-7310

časopis

GENERAL PHYSICAL PERFORMANCE AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE FIRST GRADE PUPILS ATTENDING PRIMARY SCHOOLS IN BANSKÁ BYSTRICA
Globálny polohový systém a jeho využitie pri realizácii pohybových aktivít u žiakov základných škôl
High school students´and teachers´ attitudes to winter sports and its teaching classes
Hry s využitím GPS a ich vplyv na zmenu postojov žiakov základných škôl
Changes in physical development and performance of  6 – 7 years old children in athletic preparations
Chronobiológia a výkonnosť v športe

Chronobiológia a výkonnosť v športe (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JANČOKOVÁ Ľudmila et al.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV UMB. 150 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80557-0286-5

anotacia

Chronobiológia od teórie k športovej praxi
Chronobiology from theory to sports practice
Chronotype and Diurnal Performance / Chronotyp a diurnálna výkonnosť
Impact of Specialized Program on Chages of Gymnastic Skills and Development of Physical Abilites of Young Gymnasts
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry