RSS RSS print

Personality characteristics and the quality of basketball referee performance

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Karol Görner, Miroslava Rošková, Vladimíra Sýkorová
Vydavateľstvo:Gaudeamus. University of Hradec Králové
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-7435-689-6
Počet strán:120
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry