RSS RSS print

Fakultné kolo ŠVA

VYHODNOTENIE FAKULTNÉHO KOLA ŠVA 2012 KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU FF UMB BANSKÁ BYSTRICA

sekcie:

A Doktorandov

1. PaedDr. Martin Babiar - Vplyv programu zážitkového učenia v prírodnom prostredí na zmeny úrovne interpersonálnych vzťahov adolescentov

2. Mgr. Svetlana Lipárová - Vplyv akumulačného obdobia na zmenu fyziologických parametrov u cross triatlonistov

3. Mgr. Simona Švachová - Vplyv projektu atletika pre deti na úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti u detí v mladšom veku

 

B Vedy o športe

1. Michal Lacena - Rekondícia športovca po zranení predného skríženého väzu pomocou balančných podložiek a zariadenia Biodex

2. Martina Kováčiková - Vplyv balančných cvičení na rozvoj dynamickej a statiskej rovnováhy mladých hokejistov

3. Tomáš Hasilla - Evidencia kvality streľby v biatlone

 

C Pódiové skladby

Športová sekcia

1. TOTO SÓLO PATRÍ NÁM - Kateřina Seidlová a kol.

Tanečná sekcia

1. BLACK AND WHITE - Petra Hornáková a kol.

2. ĆAVALO - Marek Polomský a Lea Sviteková

3. AEORO MIX - Dominika Vančová a kol.

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry