RSS RSS print

ŠVA FF UMB 2013

Vyhodnotenie ŠVA FF UMB 2013

Doktorandi - športová edukológia

1. miesto

Autor: Mgr. Ondrej Ďurjak

Názov práce: Nešpecifické anaeróbne laktátové zaťaženie v behu na 400 m

2. miesto

Autor: Mgr. Anna Murínová

Názov práce: Vplyv hypoxického tréningu na vybrané funkčné parametre biatlonistiek

3. miesto

Autor: Mgr. Zuzana Tonhauserová

Názov práce: Využitie plyometrických cvičení na rozvoj výbušnej sily dolných končatín

Doktorandi - športová humanistika

1. miesto

Autor: Mgr. Boris Beťák

Názov práce: Vzťah žiakov stredných škôl k zjazdovému lyžovaniu a jeho vyučovaniu

2. miesto

Autor: Mgr. Gustáv Petráš

Názov práce: Činnosť katedry telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rokoch 1992 -2008

3. miesto

Autor: Mgr. Anna Kozaňáková

Názov práce: Názory žiakov 6. ročníka na pohybové hry realizované na hodinách telesnej a športovej výchovy

Sekcia Vedy o športe

1. miesto

Autor: Lukáš Opáth,

Názov práce: Význam využitia powerskatingu v hokejovej príprave HC´05 Banská Bystrica

2. miesto

Autor: Jakub Fendek, Ľubomír Lapin

Názov práce: Vplyv suchej streľby na úspešnosť streľby na pretekoch v biatlone

3. miesto

Autor: Tomáš Wilwéber

Názov práce: Zmeny všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov prvého stupňa základnej školy v rámci projektu ,,Atletika pre deti"

Sekcia Pódiové skladby

Športová sekcia

1. miesto - Názov skladby: Happy free friends

2. miesto - Názov skladby: Celebration basketball

Tanečná sekcia

1. miesto - Názov skladby: Paródia na ľudovú nôtu

2. miesto - Názov skladby: Alegria

3. miesto - Názov skladby: Tance z Tekova

Zároveň bola udelená cena prof. J. Staršieho za najlepšiu prácu v sekcii doktorandov, ktorú získal Mgr. Ondrej Ďurjak.

 

Banská Bystrica 26. 4. 2013

koordinátori:

PaedDr. E. Bendíková, PhD.

PaedDr. R. Rozim, PhD.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry